Ny rörbrygga monterades med driften igång

Oljeraffinaderiet Nynäs AB hade en uttjänt rörbrygga som behövde bytas ut. Dock låg kablage i den befintliga rörbryggan som inte under några omständigheter fick kopplas ur.
– Att montera den nya rörbryggan utan att koppla ur kablaget var verkligen en utmaning och kanske inget som alla skulle ge sig på. Men med smarta lösningar och flexibla produkter går det mesta att göra, menar projektledare Andreas Gidlund.

Den befintliga rörbrygga var gammal och till stor del upprostad, den behövde bytas ut och då mot en galvaniserad rörbrygga i fackverkskonstruktion med högre korrosionsklass. En särskild utmaning i det här projektet var att i rörbryggan låg viktigt elkablage och luftledningar bland annat för driften av ett labb. Därför fick kablaget inte under några omständigheter tas ur drift.
– Det var en speciallösning för att få över allt till de nya fackverken. Ett unikt jobb som kanske inte är helt självklart för alla att ge sig på, berättar Andreas Gidlund, projektledare på Scanmast. 

Det var också önskvärt att gräva minimalt på platsen. Därför inleddes projektet med att bygga specialanpassade fundament. Tack vare att Scanmast fackverkskonstruktion är mycket lättare än en rörbrygga i balksystem krävs mycket mindre markarbete för fundamenten.
– På det viset är våra rörbryggor väldigt bra. De bär mycket men väger betydligt mindre än balksystem. De behöver heller varken svetsas på plats eller rostskyddsmålas. Till våra rörbryggor går det åt mindre stål och blir därmed bättre ur miljösynpunkt då de får ett lägre koldioxidavtryck, förklarar Andreas Gidlund.

Flexibla lösningar för krävande miljö

Projektet i Nynäshamn inleddes med ritningar och noggranna förberedelser. Scanmast har beräknat ett antal olika lösningar. Dels har det tittats på själva strukturen för rörbryggan men också på hur kablaget skulle lyftas över på bästa sätt. Miljön på raffinaderiet är speciell på många vis, med ett ställverk på området och arbete som pågår dygnet runt finns mycket att ta hänsyn till. Inte minst säkerhetsmässigt.
– Raffinaderiet är igång dygnet runt så det pågår alltid arbete och körs trafik som vi måste räkna med. Många olika kulturer och språk befinner sig på samma plats, så all kommunikation i projektet har förts på engelska och behöver vara extra tydlig för alla. Dessutom görs regelbundna gastest för att undvika läckage och liknande som gör att arbetsplatserna inte kan lämnas särskilt länge åt gången. Det kräver en hel del planering för att genomföra ett sådant här projekt. Men det har varit riktigt roligt! Nynäs AB blev väldigt nöjda med resultatet och vi har redan fler projekt på gång ihop, säger Andreas Gidlund. 

Den 60 meter långa nya rörbryggan integrerades på plats. Samtidigt som den gamla strukturen demonterades bit för bit fördes de befintliga ledningarna över till den nya bryggan. Montaget och leveransen har gått helt enligt plan, trots att teamet stötte på en extra utmaning. En kabel som förväntades vara ur drift skulle ändå vara kvar vilket gjorde att rörbryggan behövde anpassas under pågående montage.
– Det är en av de största fördelarna med våra rörbryggor, vi kan vara väldigt flexibla. I det här fallet var det inga problem med kapaciteten på bryggan, tack vare att vi har mycket specialfästen kunde vi se över och justera. Det känns ju lite extra kul när något som hade kunnat bli ett problem ordnar sig snabbt och enkelt med några smarta lösningar.

Önskas mer information om vad Scanmast kan erbjuda inom detta område?
Kontakta Andreas Gidlund.
E-post: andreas.gidlund@scanmast.com
.
Telefon: 073-803 65 06.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny