Underhåll och besiktningar

Underhåll av fackverkskonstruktioner förlänger livslängden och ökar driftsäkerheten. Scanmast tar hand om hela kedjan från besiktning, inventering och beräkning till underhåll, reparation och anpassning – för att skapa en säker anläggning som håller för det den ska.

Underhåll är viktigt för att garantera säkra anläggningar och för att slippa dyra driftstopp men även för att spara på våra resurser. För när vi reparerar och underhåller förlänger vi också livslängden på dem, vilket är det mest hållbara alternativet.

Du som äger master, torn eller stolpar ansvarar för att det görs regelbundna kontroller och underhålla på dessa, för att förebygga olycksfall. Läs mer om kraven på Arbetsmiljöverket.

Besiktning och tillståndskontroll av anläggningar

Scanmast utför besiktningar och tillståndskontroller på alla typer av fackverkskonstruktioner (till exempel antenn- eller mediabärare) oavsett fabrikat. Efter en rejäl översyn av hela anläggningen får ägaren en besiktningsrapport om vilka arbeten och prioriteringar som behöver göras. Vi kan ta hand de flesta typer av åtgärder, och mindre anmärkningar kan vi oftast fixa direkt i samband med kontrollen.

Inventeringar

Vi utgör även inventeringar av anläggningar. Det innebär att vi ser över anläggning och utrustning, uppdaterar ritningar samt gör beräkningar för att säkerställa det aktuella lastfallet. Visar det sig att konstruktionen till exempel är överlastad kan vi ta fram förslag på och utföra anpassningar eller förstärkningar. Du som är ägare får en aktuell bild av läget och vi hjälper till att bibehålla en säker anläggning.

Anpassningar och ombyggnationer

Scanmast reparerar, anpassar och bygger om de flesta typer av fackverk. Vi gör även stagningar, höjningar och sänkningar av master och torn. Diagonalbyten, stagbyten och byten av sektioner är också sådant vi utför. Det finns en mängd olika slags förstärkningar som kan göras när behovet upptäcks.

Skadade mediabärare kan också servas på plats om det finns behov av byte av diagonaler, ramben eller övriga montagedetaljer.

Betongfundament

Även om själva fackverkskonstruktionen är det vi är allra bäst på, kan vi även vara behjälpliga att åtgärda betongfundamenten. Efter analys avgör vi om det måste bytas ut eller om det räcker med att renovera tätskiktet. I samband med detta försöker vi alltid låta fackverket stå kvar för att undvika dyra driftavbrott.

Hållfasthetsberäkningar

Tillsammans med avdelningen för beräkning och konstruktion tar vi fram speciallösningar för att bygga om istället för att byta ut. De tar fram lösningar på hur vi kan förstärka eller reparera så att anläggningen håller för det våra kunder önskar. Vi hjälper dig från beräkning till färdig dokumentation och resultatet blir en anläggning som håller för dina behov.

Rasering och återvinning

Om det blir aktuellt att demontera och avveckla en anläggning har vi lång erfarenhet av sådana uppdrag med omfattande kompetens inom logistik, dokumentation, miljöstyrning och återvinning av material.

 


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny