Produktutveckling

Redan 1929 tog uppfinnaren och konstruktören Anders Wikstrand fram en ny metod för att göra stegar av tunnväggiga stålrör. Sedan dess har vi fortsatt utveckla nya produkter med samma höga kvalitet. Vi utgår alltid från dina önskemål och behov och kan skapa nya lösningar, utifrån anpassningar av våra standardtorn och standardmaster.

Ofta behöver våra produkter anpassas utifrån särskilda önskemål, och ibland behöver helt nya produkter tas fram. Det gör vi på våra avdelningar för konstruktion och hållfasthetsberäkningar.

Våra standardprodukter

Vi utvecklar och optimerar våra standardprodukter efter de senaste kraven i Eurocode så att de är anpassade efter dagens normer och krav på master och torn. Vi förbättrar också produkterna mot modernare tillverkningstekniker och material.

Nya lösningar och anpassningar

Med nya ritningar och beräkningar tar vi fram effektiva lösningar, med anpassade mediabryggor, fundament, sajter och teknikbärare på våra master och torn. Vi använder våra standardprodukter som huvudkomponenter och tar fram specialanpassade lösningar för just ditt ändamål. Anpassningarna kan handla om mediabryggor, portaler, skyltbärare eller andra speciallösningar där en fackverkskonstruktion utgör grunden för konstruktionen.

Vi har hjälpt till att ta fram olika mediabryggor för kablage, rörledningar, gångbryggor mm, men också stolpar med arm för elledningar till elektrifierade truckar – för att nämna några exempel på helt nya lösningar.

Beräkning viktigt

När man tar fram nya produkter eller anpassar befintliga produkter är hållfasthetsberäkning grundläggande. Inom vår produktutveckling samarbetar avdelningarna för konstruktion och hållfasthetsberäkning därför tätt samman, för att vi ska kunna garantera att de nya lösningarna håller för vad de ska.

Ta hjälp av oss hela vägen

Med rätt förberedelser, noggrann planering och precisa beräkningar blir genomförandet enklare och effektivare, eftersom färre justeringar behöver göras på plats. Vi hjälper dig därför gärna med hela vägen med ditt projekt från projektering, dokumentation, beräkningar och ritningar till genomförande.

 


Vill du veta mer?

Vid frågor eller mer information,

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny