Visselblåsning

Scanmast strävar efter att ständigt förbättra och förebygga arbetsförhållanden för att på så vis minimera risken för ohälsa, olycksfall samt ekonomiska- och etiska missförhållanden. Genom att upprätta och följa policys arbetar Scanmast för att, vi både som arbetsgivare och medarbetare bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på följande områden:
• Anti-korruption
• Yttrandefrihet och integritet
• Kundintegritet
• Hälsa och säkerhet
• Hållbarhet i leverantörskedjan
• Miljöansvar

Vi uppmuntrar våra medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter att rapportera eventuella misstankar mot att vårt hållbarhetsarbete kränks. Alla inlämnade rapporter kommer att undersökas på ett lämpligt sätt.

Du kan självklart vara anonym, men det underlättar för oss om du lämnar dina kontaktuppgifter.

För att vi skall kunna genomföra en bra utredning så uppskattar vi om du kan lämna så mycket information och dokumentation som möjligt angående ditt ärende.

Skriv ditt meddelande här:

”För oss på Scanmast är det av största vikt att vi alltid agerar i enlighet med våra policys. Om du anser att vi brustit på något sätt så kan du alltid kontakta mig, eller använda funktionen bredvid för att skicka in en rapport.”

Ann-Charlotte Andersson
VD / CEO
Tel / Mail

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny