Återvinning

För Scanmast är hållbarhet viktigt. Vi hjälper alltid våra kunder att säkerställa att så mycket som möjligt återanvänds i projekten. Och när våra långlivade stålprodukter till slut har tjänat klart ser vi till att de återvinns på bästa sätt, för att bli nytt användbart material.

Scanmast har en lång tradition av att arbeta kostnadseffektivt och tänka hållbart. Det innebär framför allt att vi ser över hur vi hanterar de resurser som går åt i ett projekt och väljer att återanvända det vi kan när det går.

Program för återvinning

Scanmast har ett uppskattat program för hållbar återvinning. Det innebär att vi i varje projekt ser till att vi följer alla lagar, reglementen och kundens interna krav på miljöhänsyn och återvinning. När något ska bytas ut eller byggas om ser vi alltid över om vi kan återanvända det som redan finns, innan vi producerar nytt.

Stål ett hållbart material

Vi använder stål i våra fackverk – världens mest använda metalliska konstruktionsmaterial. Stål klarar extrema miljöer och håller i upp till 50 år om det tas om hand på rätt sätt. Det gör att stål är ett hållbart alternativ.

Går att återvinna i oändlighet

Stål är också ett cirkulärt material som kan återvinnas oändligt många gånger, utan att kvaliteten försämras. Även behandlat stål, som våra varmförzinkade konstruktioner, går bra att återvinna. Stålets magnetiska egenskaper gör att våra produkter lätt kan demonteras och sorteras för återvinning eller återanvändning. Vi har de avtal som krävs för att återvinna materialet på rätt sätt.

Underhåll viktigt

Scanmasts underhållsavdelning arbetar framför allt med att förlänga livslängden på befintliga fackverkskonstruktioner, genom att kontrollera, förstärka och reparera. När man tar hand om befintliga anläggningar leder det till både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi underhåller och reparerar både stålkonstruktioner och betongfundament.

Nedmontering

Scanmast har flera större uppdrag att montera ner hela system av master och torn eller annan infrastruktur. Då river vi anläggningarna och tekniken och återanvänder det som går att återanvända. Sedan återvinner vi stålet, betongen och övrig utrustning på rätt sätt. Vi ser även till att marken runtomkring återställs.


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny