Hållfasthetsberäkningar

Scanmast har utvecklat ett eget mastberäkningsprogram, specialgjort för att kunna räkna på just master och torn. Men beräkningsgruppen på Scanmast gör även andra slags beräkningar, som ligger till grund för de nya konstruktioner, anpassningar eller underhåll som du har behov av.

Vårt eget mastberäkningsprogram tar hänsyn till de senaste kraven i Eurocode och andra normer som finns, utifrån var masterna och tornen står, när de byggdes och i vilket land. Med hjälp av programmet får vi exakta beräkningar som ligger till grund för våra konstruktionsritningar.

Hållfasthetsberäkningar för konstruktion

Baserat på underliggande dimensionering, praxis och gällande normer tar vi fram sammanställnings- och tillverkningsritningar. Medarbetarna inom beräkning och konstruktion samarbetar därefter tätt ihop i en interaktiv process, utifrån 3D-modeller, för att ta fram nya konstruktioner som håller för vad de ska.

Utöver konstruktion och utrustning tar vi hänsyn till geografiskt läge, säkerhetsklass, terrängtyp och eventuell isbelastning.
Våra konstruktioner dimensioneras enligt Eurocode med eventuella nationella tillägg. Vi kan även göra beräkningar på produkter som vi själva inte har tillverkat.

Detaljdimensionering

Vi gör även FEM-beräkningar (finita element-metoden), för att dimensionera andra slags produkter än master och torn. Med hjälp av FEM kan vi detaljdimensionera olika konstruktionslösningar som till exempel ingår i mediabryggor eller andra speciallösningar.

Beräkningar för underhåll

Även befintliga teknikbärare behöver räknas på, framför allt för att se hur stor kapacitet som används. Du får då reda på om din teknikbärare har kapacitet för nya laster, eller om maxlasten är uppnådd. Vi gör också beräkningar på delar som behöver repareras eller bytas ut, eller på hur mycket exempelvis ett rostangrepp kan påverka masten eller tornet.

Ofta hållbart

Med hjälp av utförda hållfasthetsberäkningar får man alltid ett kvitto på vad masten eller tornet har för kapacitet. Och med facit i hand kanske det visar sig att man inte behöver byta ut en hel mast, som man först trodde utan det kanske räcker med att byta eller förstärka en del av masten. Det gör ofta att produkterna används längre, vilket är positivt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Projektering

Baserat på de önskemål och behov du har, levererar vi en helhetslösning som är kostnadseffektiv. Du kan ta hjälp av oss hela vägen, och vi har stor erfarenhet av att välja ut optimala byggplatser och skapa just de lösningar som du är ute efter. Med hjälp av vår beräkningsgrupp kan du alltid lita på att lösningarna är optimerade för sitt syfte och håller för vad de ska.

 


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny