Installation och driftsättning

Scanmast installerar och driftsätter all slags utrustning och teknik i våra fackverkskonstruktioner, som radio och transmission, kamera, vindmätare eller belysning. Vi installerar även fiber och lägger de rör eller ledningar du behöver i din rörbrygga.

För stora projekt inom telekom eller industri krävs god planering och överblick. Vi på Scanmast är vana vid att kontrollera stora delar av den logistikkedja som är nödvändig för den typen av installation och driftsättning. Vi har lång erfarenhet av stora driftsättningsprojekt inom alla de senaste teknikutrullningarna, från 2G-nätet till dagens 5G-nät. När du överlåter installation och driftsättning till oss får du ett smidigt projekt, som löper på och fungerar som det ska.

Vi kan hjälpa dig med dessa installationer:

El och telekom

Vi installerar och driftsätter alla former av telekomutrustning, belysningsarmaturer och kameror. Vi ser till att el- och telekablar blir förlagda på ett korrekt sätt till närmaste anläggning.

Fiber och bredband

Vi tar hand om byggnation av fiberanläggningar för såväl bredbandsutbyggnad som anslutning av mobila basstationer.

Radio och radiolänk

Vi hjälper dig att installera utrustning från de allra flesta radioleverantörerna. Vi installerar och driftsätter även utrustning från de allra flesta radiolänkleverantörerna.

Nyinstallation

När vi bygger helt nya telekomsiter i master och torn kallas det för green field. På hustak kallas motsvarande siter roof top. För dessa nya siter installerar och driftsätter vi ny teknik på masten, tornet eller hustaket. Det kan vara våra egna master eller torn, eller någon annans.

Byte av utrustning

Byte av utrustning på befintlig anläggning kallas också brown field eller equipment swap. Det rör sig ofta om installationer under stor tidspress och på tider som inte stör den pågående verksamheter. Vi hjälper till att byta ut utrustning som radio, frikyla och utökning av batteribackup.

Inomhuslösningar

Bra inomhustäckning är något som förutsätts allt mer i dagens uppkopplade samhälle. Detta behov ökar ytterligare i takt med att allt fler saker i våra hem och på våra arbetsplatser blir uppkopplade. Vi kan hjälpa dig att installera och driftsätta inomhuslösningar i kontorsfastigheter, kommersiella fastigheter, arenor, köpcentrum och tunnlar.

Vi har kunskapen för att ta hand om helheten!


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny