Installation & Driftsättning

När masten eller tornet står på plats, kan vi installera och driftsätta både radio och transmission, kamera, vindmätare eller belysning. Vi installerar även fiber eller lägger de rör du vill dra i din rörbrygga.

Här är några installationer vi kan erbjuda:

El/tele: Alla former av telekomutrustning, belysningsarmaturer och kameror.

Fiber/bredband: Byggnation av fiberanläggningar för såväl för bredbandsutbyggnad som anslutning av mobila basstationer.

Radio: Installation av utrustning från de allra flesta radioleverantörerna.

Radiolänk: Installation och driftsättning av utrustning från de allra flesta radiolänkleverantörerna.

Byte av utrustning (equipment swap): Mindre och stora projekt som ofta sker under stor tidspress och på tider som inte stör kundens verksamhet. Det kan exempelvis handla om utbyte av radio, utbyte av frikyla och utökning av batteribackup.

Inomhuslösningar: Bra inomhustäckning är något som förutsätts allt mer i dagens uppkopplade samhälle. Detta behov ökar ytterligare i takt med att allt fler saker i våra hem och arbetsplatser blir uppkopplade mot internet. Vi erbjuder våra tjänster inom följande kategorier:

  • Kontor
  • Fabrik
  • Hyreshus
  • Arenor
  • Tunnlar

Vi har kunskapen för att ta hand om helheten!


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny