Lov och avtal

I förberedelsefasen för din anläggning ingår att rekognoscera och välja ut en optimal plats. Oftast krävs olika tillstånd och lov. Vi hjälper dig med hela ansökningsprocessen och med att skriva avtal med fastighets- och markägare.

Oavsett om det är en basstation som ska monteras på ett tak (rooftop), eller en plats där en mast eller torn ska byggas (greenfield) krävs tillstånd och lov. Vi kan hjälpa dig med processen för alla slags projekt som kräver lov och avtal.

En enda kontakt

Genom att ta hjälp av oss hela vägen behöver du bara anlita ett enda företag, och ha kontakt med en kontaktperson. För att underlätta byggprocessen av din anläggning hjälper vi dig gärna med lov- och avtalsbiten.

Du slipper diskussionerna

När du anlitar oss får du en färdig anläggning där du vill ha den. Vi avlastar dig genom att ta hand om alla samtal och diskussioner som kan uppstå i samband med byggnationen – med människorna som bor på platsen, med kommunen och olika myndigheter.

Inom lov- och avtalsprocessen finns följande viktiga punkter.

  • Anläggningsarrende: Vi sköter all förhandling och upprättande av avtalshandlingar gällande anläggnings- och fastighetsarrende.
  • Bygglov: Vi sköter hela bygglovsprocessen och alla kontakter med myndigheter, samråd och kontrollansvarig.
  • El-offert: Vi tar hand om all kontakt med elbolaget och samordnar leveransen.
  • Hyresavtal: Vi sköter kontakterna med mast- eller anläggningsägare och upprättar hyresavtal, om du som teleoperatör ska hyra in dig på en befintlig mast.
  • Luftlov: Vi tar hand om alla tillstånd och kontakter med Luftfartsverket och Försvarsmakten.
  • Vägavtal: Vi sköter alla kontakter med berörda markägare och vägföreningar, för att få tillträde till platsen där anläggningen ska stå.

Hjälper dig att välja rätt plats – och rätt produkt

När du involverar oss tidigt i processen får du de bästa förutsättningarna för din anläggning. Vi har lång erfarenhet av att hitta de bästa platserna för anläggningen, oavsett om det gäller rooftop eller greenfield.

Vi vet också vilken typ av anläggning som passar på den aktuella platsen, och kan hjälpa dig att välja rätt konstruktion på rätt plats – baserat på platsens förutsättningar och den utrustning som anläggningen är avsedd för.

 


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny