Lov & Avtal

I förberedelsefasen ingår att rekognoscera och välja ut en optimal plats för anläggningen. Oavsett om det är en basstation, som ska monteras på ett tak (rooftop), eller en plats där en mast eller torn ska byggas (greenfield), krävs det tillstånd och lov. Vi hjälper kunden med ansökningsprocessen samt skriva avtal med fastighetsägare och markägare.

Inom detta finns följande viktiga punkter:

  • Anläggningsarrende: Vi sköter all förhandling och upprättande av avtalshandlingar gällande anläggnings- och fastighetsarrende.
  • Bygglov: Vi sköter hela bygglovsprocessen och alla kontakter med myndigheter, samråd, kontrollansvarig.
  • El-offert: Vi ombesörjer all kontakt med elbolaget och samordnar leveransen.
  • Hyresavtal: Vi sköter kontakterna med mast- eller anläggningsägare.
  • Luftlov: Vi tar hand om alla kontakter och tillstånd med luftfartsverket och militären.
  • Vägavtal: Vi sköter kontakterna med mast- eller anläggningsägare.

 


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny