Säkerhet

För att bevakningskameror ska kunna göra sitt jobb, att fånga tydliga och precisa bilder, krävs stabila och säkra master som varken svajar eller vibrerar. Våra kameramaster är mycket vridstyva vilket gör att de klarar de krav som ställs för bevakning. Ofta kompletteras kameran med belysning i samma mast eller torn. Samtidigt som efterfrågan på lösningar med LED-armaturer ökar, så påverkas även vindbelastningen på tornet, detta tar vi hänsyn till i våra beräkningar.

Vi anpassar våra produkter från fall till fall eftersom varje plats och uppdrag ser väldigt olika ut, ett bevis på detta är vår fällbara lösning med vinsch. På så vis kan vi vara helt säkra på att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också håller högsta kvalitet under lång tid framöver.

Scanmast har länge levererat kameramaster för industrier, hamnar, fångvårdsanstalter, gränspassager, raffinaderier, ställverk och kärnkraftverk. Nedan kan du ta del av några projekt vi är stolta över:


Kontroll av master i hamnar

Säkerhet: Många belysningsmaster i svenska hamnområden är lite ”bortglömda” och är i värsta fall i behov av renovering. Scanmast kan anlitas för att kontrollera skicket på masterna och komma med förslag på åtgärder.


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny