Säkerhet

För att bevakningskameror ska kunna göra sitt jobb, att fånga tydliga och precisa bilder, krävs stabila och säkra master som varken svajar eller vibrerar. Våra kameramaster är mycket vridstyva vilket gör att de klarar de krav som ställs för bevakning. Ofta kompletteras kameran med belysning i samma mast eller torn. Samtidigt som efterfrågan på lösningar med LED-armaturer ökar, så påverkas även vindbelastningen på tornet, detta tar vi hänsyn till i våra beräkningar.

Vi har levererat kameramaster för industrier, hamnar, fångvårdsanstalter, gränspassager, raffinaderier, ställverk och kärnkraftverk. Vi anpassar våra produkter från fall till fall eftersom varje plats och uppdrag ser väldigt olika ut. På så vis kan vi vara helt säkra på att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också håller högsta kvalitet under lång tid framöver.

kameramast

Vi har lång erfarenhet som leverantör av kameramaster

Med 70 års erfarenhet i branschen och medarbetare med kompetens för alla steg i processen hjälper vi dig från vision till färdigt kameramast. Vi väljer ut byggplatser optimerade för ditt behov, skaffar bygglov, tillstånd och avtal med mark eller fastighetsägare. Sedan bygger, installerar, driftsätter, underhåller, besiktar och dokumenterar vi. Även om det är ny teknik vi arbetar med, så väljer vi beprövade metoder och material som håller över tid.

Vi gör oss allra bäst när vi kommer in tidigt i projektet. Tillsammans tar vi fram en plan som passar just dina behov. Dessutom blir det både kostnadseffektivt och smidigt för dig med en kontakt genom hela projektet.
Vi anpassar våra produkter från fall till fall eftersom varje plats och uppdrag ser väldigt olika ut, ett bevis på detta är vår fällbara lösning med vinsch. På så vis kan vi vara helt säkra på att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också håller högsta kvalitet under lång tid framöver.

Scanmast har länge levererat kameramaster för industrier, hamnar, fångvårdsanstalter, gränspassager, raffinaderier, ställverk och kärnkraftverk. Nedan kan du ta del av några projekt vi är stolta över:


Scanmast hjälper golfbranschen

Säkerhet: Scanmast presenterar ett koncept som behövs på många golfbanor: Master med fundament som håller näten vid drivingrangen. Av tradition har näten vid olika drivingranger (övningsfält) ofta suttit fast vid höga timmerstockar som stuckits ner i […]

Kontroll av master i hamnar

Säkerhet: Många belysningsmaster i svenska hamnområden är lite ”bortglömda” och är i värsta fall i behov av renovering. Scanmast kan anlitas för att kontrollera skicket på masterna och komma med förslag på åtgärder.


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny