Bevakning

För att bevakningskameror ska kunna fånga tydliga och precisa bilder, krävs det stabila och säkra master som varken svajar eller vibrerar. Våra kameramaster är mycket vridstyva vilket gör att de klarar de krav som ställs […]

För att bevakningskameror ska kunna fånga tydliga och precisa bilder, krävs det stabila och säkra master som varken svajar eller vibrerar. Våra kameramaster är mycket vridstyva vilket gör att de klarar de krav som ställs på bevakningsanläggningar.

Scanmast har länge levererat master för lösningar inom säkerhet för industrier, hamnar, fångvårdsanstalter, gränspassager, raffinaderier, ställverk, trafikövervakning och kraftverk. Vi besiktigar även befintliga fackverk, och vi har även tagit fram en särskild lösning för golfbranschen med master som håller näten vid drivingrangen.

kameramast

Stabila master för kameraövervakning

När det gäller kameramaster är det är största vikt att de är vridstyva och stabila, för att kamerorna ska kunna göra sitt jobb. Förutom att själva övervakningen annars kan fungera dåligt, kan svajande master orsaka kostsamma falsklarm för ägaren. Scanmasts kameramaster är stabila och minimerar risken för detta.

Kompletterar kamera med belysning

Ofta kompletteras kameran med belysning i samma mast eller torn. Efterfrågan på lösningar med LED-armaturer är något som ökar i dagens samhälle. Med LED-armaturer ökar både last och i vissa fall vindbelastning på tornet, och detta är något som vi tar hänsyn till i våra beräkningar.

Vi anpassar våra produkter från fall till fall eftersom varje plats och uppdrag ser väldigt olika ut. På så vis kan vi vara helt säkra på att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också håller högsta kvalitet under lång tid framöver.

Lång erfarenhet av säkerhetsbranschen

Med 70 års erfarenhet i branschen och medarbetare med kompetens för alla steg i processen hjälper vi dig från vision till färdig mast eller torn.

Vi väljer ut byggplatser optimerade för ditt behov, skaffar bygglov, tillstånd och avtal med mark eller fastighetsägare. Sedan bygger, installerar, driftsätter, underhåller, besiktar och dokumenterar vi. Även om det är ny teknik vi arbetar med, väljer vi beprövade metoder och material som håller över tid.

Vi gör oss allra bäst när vi kommer in tidigt i projektet. Tillsammans tar vi fram en plan som passar just dina behov. Dessutom blir det både kostnadseffektivt och smidigt för dig med en kontakt genom hela projektet.

Nedan kan du ta del av några bevakningsprojekt vi är stolta över.

Produktfolder Bevakning >


Fäll ihop ⌃

Scanmast klarade leveransen av kameratornen

Bevakning: Ett terrorattentat i Algeriet, i januari 2013, bidrog till att dåvarande Statoil, som i dag heter Equinor, skärpte säkerheten vid två processanläggningar på Västlandet i Norge. Scanmast fick i uppdrag att leverera 145 Alta-torn, som […]

Kontroll av master i hamnar

Bevakning: Många belysningsmaster i svenska hamnområden är lite ”bortglömda” och är i värsta fall i behov av renovering. Scanmast kan anlitas för att kontrollera skicket på masterna och komma med förslag på åtgärder.

Scanmast hjälper golfbranschen

Bevakning: Scanmast presenterar ett koncept som behövs på många golfbanor: Master med fundament som håller näten vid drivingrangen. Av tradition har näten vid olika drivingranger (övningsfält) ofta suttit fast vid höga timmerstockar som stuckits ner i […]

TRYGGHET HELA VÄGEN - Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Patrik Blomqvist

Försäljning – Bevakning

073-032 63 29

Anders Karlsson

Försäljning – Belysning

070-267 78 33
Andreas Gidlund

Andreas Gidlund

Affärsområdeschef – Industri Sverige

073-803 65 06

Kontakta mig

Patrik Blomqvist
Försäljning – Bevakning

073-032 63 29

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny