Hållbarhet

Policys och Certifikat

Scanmast ska vara förstahandsvalet när det gäller kvalitet och en hållbar utveckling. Övergripande styrande dokument är vår uppförandekod och policyer för till exempel kvalitet, miljö, och arbetsmiljö. Som komplement till de övergripande styrande dokumenten finns mer detaljerade rutiner och instruktioner inom olika områden samlade i vårt verksamhetssystem för att säkra leveranser och tjänster med avseende på kvalitet, miljö och säkerhet.

Verksamhetssystemet omfattar hela Scanmast. Detta gäller också standarderna ISO 9001:2023, ISO 14001:2023 eller ISO 45001:2023.
Scanmast teknikbärare och fundamentslösningar är dimensionerade och tillverkade enligt Eurokoderna tillsammans med nationella tillägg för aktuellt land.

CE-märkning / Prestandadeklarering

Från den 1 juli 2014 ska alla bärverksdelar av stål, liksom övriga byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att få säljas inom EU:s inre marknad. För ytterligare information se Boverkets hemsida.

Scanmast AB har sedan september 2012 ett certifikat (omfattande dimensionering, konstruktion och tillverkning av bärverksdelar och byggsatser) för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1. Vi kan med stöd av certifikatet CE-märka våra leveranser samt bestyrka våra bärande produkters egenskaper. Se Certifikat 1090-1 samt Prestandadeklaration.

En förutsättning för att produkternas prestanda ska uppnås är att byggnationen sker enligt våra ritningar och andra instruktioner.

Integritetspolicy

När du är i kontakt med Scanmast (Scanmast AB respektive Scanmast AS) om våra tjänster och produkter förser du oss med vissa personuppgifter. Länken nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.
Scanmasts integritetspolicy

Hållbarhetsrapport 2019-2020


CERTIFIERINGAR

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny