Företaget

Scanmast är ett privat bolag som startades upp 2009 i samband med en avknoppning från Wibe. Affärsidén är att erbjuda marknaden ett kvalitativt och flexibelt produkt- och tjänsteutbud inom telekom, belysning, säkerhet och övrig infrastruktur. Scanmast genomför hela projekt, från design och projektering till byggnation, installation och underhåll. Scanmast har ca 90 anställda.

Fakta

Marknad: Vi finns i både Sverige, Norge, Finland och exporterar våra master och torn utanför våra hemmamarknader. Huvudkontoret ligger i Mora.

Ägare: Priveq ägare ca 64 % och privata ägare ca 36 %

Övergripande målbild: Företagets ambitionsnivå för aktuell period (2019-2021) sammanfattas i följande punkter:

  • Vi är en helhetsleverantör.
  • Vi har kunskap att bygga morgondagen.
  • Vi är Trygga, Drivna och Äkta.
  • Tillväxt under strikt lönsamhet

Scanmasts styrelse

Åsa Söderström Winberg, Styrelseordförande
Johan Koch, Ordinarie ledamot
Carl Gustaf Sommar,
Ordinarie ledamot
Anders Särström,
Ordinarie ledamot
Urban Lindskog,
Ordinarie ledamot

Företagets verkställande direktör heter Ann-Charlotte Andersson.


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny