Företaget

Scanmast är ett privat bolag som startades upp 2009 i samband med en avknoppning från Wibe. Affärsidén är att erbjuda marknaden ett kvalitativt och flexibelt produkt- och tjänsteutbud inom telekom, belysning, säkerhet och övrig infrastruktur. Scanmast genomför hela projekt, från design och projektering till byggnation, installation och underhåll. Scanmast har ca 90 anställda.

Fakta

Marknad: Vi finns i både Sverige, Norge, Finland och exporterar våra master och torn utanför våra hemmamarknader. Huvudkontoret ligger i Mora.

Ägare: Volati, läs mer på: volati.se

Övergripande målbild: Företagets ambitionsnivå för aktuell period (2019-2021) sammanfattas i följande punkter:

  • Vi är en helhetsleverantör.
  • Vi har kunskap att bygga morgondagen.
  • Vi är Trygga, Drivna och Äkta.
  • Tillväxt under strikt lönsamhet

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny