Rörbryggor

När el, vätska, gas, olja eller liknande behöver transporteras från en byggnad till en annan, passar Scanmasts fackverkskonstruktioner bra som rörbryggor och bärare av utrustningen.

När el, vätska, gas, olja eller liknande behöver transporteras från en byggnad till en annan, passar Scanmasts fackverkskonstruktioner bra som rörbryggor och bärare av utrustningen.

Den flexibla, horisontella konstruktionen är mycket stark i förhållande till sin tyngd och kan byggas i långa spann. En rörbrygga kan till exempel byggas längs en vägg eller stödjas av vertikala sektioner och utrustas med de komponenter som behövs för ditt projekt inom industrin.

Scanmast kan bygga den typ av bärare som behövs för ledningspaket, med allt från gångstråk, plattformar och accesspunkter längs rörbryggan.

Hållbart material

De varmförzinkade fackverken är lättmonterade och kräver ingen svetsning på plats. Genom att använda sig av ett hållbart material med god kvalitet gör att du kan spara upp till tio gånger underhållskostnader under 50 års tid, jämfört med rostskyddat stål. Det innebär ett kostnads- och tidseffektivt projekt.

Minimerar driftsstoppen

Med våra förmonterade rörbryggor kan vi förbereda konstruktionen vid sidan av och sedan lyfta allt på plats med kran. Detta minimerar driftsstoppen och möjliggör en smidig montering, trots trånga utrymmen. Detta är särskilt viktigt inom industrin då driftsstopp ofta innebär stora konsekvenser och kostnader.

Många olika sorter

Till våra rörbryggor använder vi våra standardmaster och standardtorn. Rörbrygga S1000 och DELTA är två av våra sorter, och de skiljer sig åt i längd och hur mycket lastfall bryggan kan bära. Vi hjälper dig att välja rätt produkt utifrån de krav du har, och vi kan även anpassa våra standardprodukter efter dina önskemål.

Produktkatalog


Träffar produkter Rörbryggor:


TRYGGHET HELA VÄGEN - Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Patrik Blomqvist

Försäljning – Bevakning

073-032 63 29

Anders Karlsson

Försäljning – Belysning

070-267 78 33
Andreas Gidlund

Andreas Gidlund

Affärsområdeschef – Industri Sverige

073-803 65 06

Referenscase

En unik fackverkslösning i Krylbo

När Karl Hedin planerade för att bygga ut sågverket i Krylbo tvingades man ta extra miljöhänsyn. Lösningen blev en gigantisk rörbrygga från Scanmast. – Detta är en av de största rörbryggorna, i den här genren…
Läs mer >

Visa fler case

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny