Spännande framtidsmöjligheter när Volati förvärvar Scanmast

Ladda ner Created with sketchtool.

Industrigruppen Volati AB har förvärvat Scanmast AB, som har huvudkontor i Mora.
– Vi har nu fått en ny långsiktig ägare som har en bevisad decentraliserad affärsmodell och som delar vår mission. Dessutom har de kunskap att bygga vidare verksamheten för morgondagens samhälle, säger Ann-Charlotte Andersson, VD på Scanmast.

Scanmast har genom åren blivit en känd för att vara en ledande leverantör av infrastruktur av master och torn för telekom, belysning och bevakning.

Den spännande utvecklingen har väckt ett stor intresse hos industrigruppen Volati AB, vilket resulterat i den här affären:
– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Scanmast. De möter väldigt väl de kriterier vi värderar vid förvärv: Ledande position i sin marknad. En framgångsrik och beprövad affärsmodell, samt starka kassaflöden. Detta skapar sammantaget en mycket bra bas för fortsatt värdeskapande tillsammans med bolagets ledning, säger Andreas Stenbäck, VD för Volati .

Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri inom Volati, tillägger:
– Det är glädjande att kunna välkomna Scanmast till affärsområde Industri. Förvärvet breddar vår verksamhet till telekom, där Scanmast är väl positionerade inför den kommande utbyggnaden av 5G-näten genom ett flertal ramavtal. Vi är övertygade om att Volatis långsiktiga ägarperspektiv och framgångsrika modell för bolagsutveckling kommer att bidra positivt till Scanmasts fortsatta utveckling, med en bibehållen stark lokal förankring.

Framtidstro inom Scanmast

Ann-Charlotte Andersson, VD på Scanmast, ser nu stora utvecklingsmöjligheter inför framtiden:
– Först vill jag tacka vår tidigare ägare Priveq och styrelsen. Tillsammans har vi lagt grunden för fortsatt tillväxt. Nu har vi en ny långsiktig ägare som har en bevisad och decentraliserad affärsmodell och som delar vår mission. Dessutom har de kunskap att bygga vidare verksamheten för morgondagens samhälle med sikte på 2029 och bortom det.

Inom Scanmast är 2029 ett viktigt avstampsår för framtiden. Då firar Scanmast 100 år av erfarenhet och 20 år som företag.

Nöjda medarbetare

Ann-Charlotte Andersson betonar den gemensamma syn för framtiden som finns inom Scanmast och Volati:
– Jag delar deras syn på det som skapar långsiktig tillväxt. Där har faktorer som talang i bolaget och kunskap stor betydelse.
I samband med att nyheten om ägarbytet presenterades fick medarbetarna på Scanmast samma information. Den nyheten fick ett bra mottagande.
– Alla känner sig glada över att vi kan fortsätta vår verksamhet som planerat och fortsätta  vara en viktig aktör lokalt, nationellt och i norden . Det som hänt nu innebär ingen skillnad på verksamheten, säger Ann-Charlotte Andersson.

Fakta/Volati AB
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning om drygt 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Ann-Charlotte Andersson, VD på Scanmast, ser spännande framtidsmöjligheter genom att Volati går in som ny ägare av Scanmast

22 juni 2021

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny