Scanmast förnyar och stärker Trafikverkets signalsystem

Scanmast har i flera år haft avtal med Trafikverket som går ut på att bygga och underhålla Trafikverkets radiokommunikationssystem (GSM-R) längs med järnvägarna.

Uppdraget åt Trafikverket går ut på att – där behov finns – Scanmast ska underhålla eller bygga nya master eller torn. Det kan antingen vara torn av större modell Alta, som kan byggas upp till 78 meter, eller modell Delta under 24 meter. Genom detta förnyar eller stärker Trafikverket det signalsystem som är en förutsättning för att tågen ska kunna gå.

Scanmast utför totalentreprenader åt trafikverket där allt från bygglovshantering, projektering, markarbeten, torn- och teleinstallation samt driftsättning ingår. I det här sammanhanget är det också intressant att notera att Scanmast även har satt upp kameramaster efter vägar. Det är en ny del av detta arbete som vittnar om just breddad kompetens och kunskap.

Scanmast använder ofta drönare, vilket visat vara effektiv och underlättar processen. Genom drönaren kan Scanmast lättare och effektivare få en tydlig bild av verkligheten vid planeringen för nya master och torn. Det gäller också under besiktningar av redan befintliga torn. Detta är en teknik som Scanmast nu använder i hela Sverige och för det här arbetet till en ny nivå.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny