Scanmast klarade leveransen av kameratornen

Ett terrorattentat i Algeriet, i januari 2013, bidrog till att dåvarande Statoil, som i dag heter Equinor, skärpte säkerheten vid två processanläggningar på Västlandet i Norge. Scanmast fick i uppdrag att leverera 145 Alta-torn, som var en viktig del i perimetersäkringen.

– Det var ett utmanande uppdrag som ställde höga krav, som sedan lade grunden för ett kommande bra samarbete med det som idag heter Equinor. Det är många som vill leverera till dem, men alla klarar inte kvalitetskraven. Det gjorde vi och därför känns det bra att vi finns med i deras rullar som en godkänd leverantör, säger Stefan Myhr, som är affärsområdeschef för Sälj/produkter och entreprenad.

Terrorattentat
Projektet började egentligen i januari 2013. Då skedde en terrorattack vid en gasanläggning i Algeriet, som fick en fruktansvärd upplösning med många döda. En följd av detta blev att dåvarande Statoil (Equinor) beslutade sig för att uppgradera säkerheten på sina anläggningar. Bland annat vid två processanläggningar på Västlandet i Norge, som processar naturgas från Nordsjön innan gasen skickas vidare till mottagarna.
Det blev ett säkerhetsprojekt med extra stora krav på leverantörerna.

Höga krav
Scanmast fick uppdraget att leverera 145 Alta-torn av varierande storlekar, från sex till 16 meter, som skulle bära kamerautrustning. Därmed skapades en yttre förstärkning med kameraövervakning, vilket var en viktig del i den förhöjda säkerheten.

– Det krävdes omfattande beräkningar från oss för att kunna motsvara de höga kraven på stabilitet eftersom tornen skulle klara både vind och islaster, berättar Stefan Myhr och fortsätter:
– Dessutom ställdes höga krav på dokumentationen. Själva förarbetet pågick i ett och ett halvt år, därefter var det en snäv tidsplan för själva leveransen och byggnationen. Monteringen av kamerautrustningen gjorde en annan leverantör.

Scanmast klarade utmaningen och sedan 2014 har Equinor (Statoil) en serie torn, som bidrar till den ökade säkerheten.

– Uppdragsgivaren var nöjd med vårt arbete, något som alltså bidrog till att vi fick fortsatt bra förtroende av dem. Det kändes bra, säger Stefan Myhr.

 

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny