Scanmast hjälper golfbranschen

Scanmast presenterar ett koncept som behövs på många golfbanor: Master med fundament som håller näten vid drivingrangen.

Av tradition har näten vid olika drivingranger (övningsfält) ofta suttit fast vid höga timmerstockar som stuckits ner i marken. Det konceptet har inte varit hållbart i längden, bland annat på grund av kemikalier i stockarna men också att marken rör sig på grund av ledningen i marken. Därför lanserar Scanmast ett koncept med master som står på fundament. Dessa master håller upp näten.

Ett exempel är Miklagards golfbana utanför Oslo, som av bedömare inom branschen, anses vara en av Norges bästa golfbanor. Där har Scanmast satt upp en spännande konstruktion vid drivingrangen. Totalt är det två nät. Ett är 30 meter brett och hålls uppe av två Delta 450 master. Det andra nätet är 90 meter brett med 3 styck Delta 450-master.

Den stora utmaningen har varit att göra rätt beräkningar eftersom detta är en konstruktion som Scanmast inte jobbat med tidigare. Men det har gått bra och projektet är nu på väg att lanseras i Norge.


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny