Setra Trävaror fick hjälp av Scanmast

Setra Trävaror i Skinnskatteberg, med ett sågverk som har anor från början av 1900-talet, fick problem. De utrymmen under jord, som allmänt kallad för ”katakomber”, började vittra sönder och skulle rivas. Problem uppstod eftersom dessa ”katakomber” använde Setra Trävaror till utrymme för fjärrvärme, sprinklers samt elförsörjning.

Scanmast fick en viktig roll när det gällde att lösa problemet. Ledningar lyftes nämligen från marken till luften för att sedan vila på rörbryggor. Scanmast levererade både fundament och rörbryggor. Totalt monterades 200 meter rörbryggor. Arbetet pågick i fyra månader. En poäng var att den ordinarie driften på sågen kunde fortsätta som vanligt. I det här projektet arbetade Scanmast som underentreprenör till Allan Eriksson Mark i Sala. Detta är ett exempel där Scanmast var med och löste ett stort problem så att kundens verksamhet kunde fortsätta som vanligt.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny