Scanmasts rörbryggor – viktigt i Norrköpings nya bussdepå

I Norrköping byggs en ny busspå med platser för bussar som är eldrivna eller drivs med biogas. Scanmast är en del av denna hållbara samhällsutveckling.

– Det känns jättebra att vi kan bidra med våra produkter och tjänster i samband med det här projektet, säger Andreas Gidlund, projektledare från Scanmast.
Den nya bussverkstaden med depån i Norrköping är en utbyggnad för framtiden. Där kommer bland annat att finnas ställplatser för bussar som drivs av antingen el- eller biogas.

SEFAB har fått i bygguppdraget av Norrköpings Spårvägar och Norrevo. Därefter har SEFAB kontaktat Scanmast för att bidra med de rörbryggor som behövs för att kunna bära el- och gasledningarna.

– Scanmast fick förfrågan om att ta fram en lämplig lösning som kan bära upp de aktuella ledningarna, säger Andreas Gidlund.

Viktigt underlag

Inför projektet fick Scanmasts beräkningsingenjörer information om krav på fri höjd av brygga, längder, vikter och dimensioner för det bryggan ska klara bära. Därefter kunde de skapa en beräkning när det gällde vilka fackverkstyper som skulle användas för hänsyn till vikter och vindlaster.

I och med detta kunde Scanmast även ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för kunden och inte överdimensionera stålet. Efter beräkningen presenterade Scanmast dessutom underlag och förslag på design till uppdragsgivaren.

I maj 2021 tilldelades Scanmast formellt uppdraget och kunde påbörja detaljarbetet. Då kunde konstruktörerna påbörja arbetet att ta fram en slutgiltig design av bryggan och, i samarbete med SEFAB, ta fram en slutgiltig måttsatt ”siteritning”.

”Stor fördel”

Scanmast har bidragit med att bygga två 150 meter långa rörbryggor för de olika ledningarna. Längsmed rörbryggorna finns olika fack där bussarna står för att tanka drivmedel.

Den sista delen, inom Scanmasts ansvarsområde, har varit påkörningsskydd för bryggornas pelare. Scanmast har levererat fackverksstålet och bidragit med montaget av detta. Fackverken är skruvade och går snabbt att montera vilket minimerar ställtider som normalt kan uppstå vid montage av liknande byggen, vilket också kan vara en stor kostnadsbörda i exempelvis industrier med pågående produktioner.

Noterbart är också att Scanmast levererat galvaniserat stål med livslängder på upp emot 50 år, vilket bidrar till hållbarhetsutvecklingen, även underhåll av produkterna minimeras.

Hela den nya bussdepån i Norrköping beräknas vara klar i december 2021.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Andreas Gidlund, 073-803 65 06.

 

 

 

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny