Scanmast hjälper Statkraft under ombyggnationen av Borgmästarbron i Kungsbacka

I och med en totalrenovering av Borgmästarbron i Kungsbacka har Scanmast hjälpt Statkraft att skapa en temporär lösning för att leda kulvertledningar över ån och genom centrum.

Byggnationer i vår infrastruktur behövs ständigt förbättras, stärkas upp och byggas om och som i detta fall kan problem inträffa som kräver temporära lösningar under tidens gång. Statkraft kontaktade Scanmast i syfte att få hjälp med att hitta en lösning med att temporärt leda om kulvertledningar över ån som Borgmästarbron går över, detta under den tid som krävs för renoveringen av densamma.

Då Scanmast har en gedigen erfarenhet inom detta område samt en egen beräkning-och konstruktionsavdelning så tog vi fram ett förslag till en temporär och siteunik konstruktion för detta. Medtaget i denna lösning anpassade vi oss efter hur miljön såg ut på plats.

I sådana här fall då det byggs mitt i centrum eller vid industrier med pågående verksamheter är det väldigt uppskattat med Scanmasts produkter. Detta då driftstopp eller blockeringar av vägar blir minimal i och med snabba montage.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny