Bra gruvsamarbete mellan Boliden och Scanmast

När Boliden gjorde stora miljöinvesteringar, för att minska fordons-utsläppen vid dagbrottet i Aitik, fick Scanmast en viktig roll.
– Vi har haft ett bra samarbete med Scanmast, som verkligen varit på tårna, säger Jonas Ranggård, programchef för Bolidens gruvor.

Utanför Gällivare ligger dagbrottet Aitik, som med sina 40 miljoner ton per år, är Europas största koppargruva. Där bryts också en del andra metaller.
Gruvan drivs av Boliden, som har liknande verksamhet i finska gruvan Kevitsa, med brytning av koppar och nickel.

Minska utsläpp
Jonas Ranggård berättar att inom Boliden är det högprioriterat att begränsa utsläppen av koldioxid, bland annat från de extremt stora truckarna som vanligtvis drivs av diesel.
– Vi har därför lagt ner mycket kraft för att investera i strömavtagare, säger Jonas Ranggård.
Han berättar att denna utbyggnad, som precis blivit klar, innebär att Bolidens miljöpåverkan minskar på ett imponerande sätt.
– En truck, som kör uppför berget på ett traditionellt sätt, drar ungefär 600 liter diesel i timmen. När det här elektrifierade systemet fungerar fullt ut räknar vi med att minska den dieselförbrukningen till en tiondel jämfört med tidigare.
I ett första steg är 14 av ett 40-tal truckar elektrifierade.

Alta-torn
I arbetet med banorna har Scanmast haft en viktig roll med att bland annat leverera Alta-torn som anpassats för att klara kraven på de aktuella banorna.
Tornen, som är 15 meter höga, är placerade i snitt med cirka 30 meters avstånd längs vägen uppför dagbrottet. Scanmast fick tydliga instruktioner på krav på hög hållfasthet eftersom det handlar om stora laster.
Dessa Alta-torn är levererad till en bana i Aitik som är 800 meter lång och 400 meter i Kevista.
– Vi har haft ett tätt samarbete med Boliden från första dag med en hög ambition att lyssnat på kunden och anpassat delar av vårt standardprogram för att klara deras behov, säger Stefan Myhr, som är Scanmasts affärsområdeschef för sälj/produkter och entreprenad.

”Bra samarbete”
Jonas Ranggård på Boliden uppskattar det två år gamla samarbetet med Scanmast:
– Vi har haft ett bra samarbete. De är tekniskt intresserad. Lätt att få kontakt med, på tårna och snabba att komma med lösningar.
Han säger samtidigt att om den här energiinvesteringen faller väl ut finns planer på utbyggnad av el-banan.
– Där är det aktuellt att ta kontakt med Scanmast igen.
Bilden visar banan som finns på Kevitsagruvan.

 

Gå gärna in på den här länken för att se film från banan i Aitik: https://www.boliden.com/sv/nyheter/el-trolley-aitik

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny