Kontroll av master i hamnar

Flera företag som äger hamnar har kontaktat Scanmast för att kontrollera skicket på masterna i hamnområdet. Scanmast har gjort kontrollerna och följt upp med förslag på åtgärder.

Scanmast har noterat att  det är flera master i åtskilliga hamnar som behövde åtgärdas. Flera är påkörda eller skadade på annat sätt på grund av tung industri. Efter kontroll sker redovisning och förslag på åtgärder för ägaren.
Många hamnägare bygger master med lampor och ljus. Sedan glöms dessa master bort. Alltför få  tänker på ifall masterna blivit påkörda eller på annat sätt skadats. Ibland har de råkat ut för slitage på grund av vädret. För många hamnägare är detta ett nedprioriterat underhållsarbete.

Som anläggningsägare har man ett visst ansvar att kontrollera att masterna är i ett bra skick. Det står i ”Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mast- stolparbete” (AFS 2000:6 § se texten här intill). Detta är viktigt. Här kan Scanmast vara till stor hjälp. Förutom besiktningar kan Scanmast erbjuda en hel entreprenad med projektering, utförande och material.

En annan intressant utveckling är att det nu sker ett generationsskifte när det gäller själva belysningen. Metallhalogenlamporna är på väg att försvinna för att ersättas av ledbelysningen. I samband med lampbytet är det viktigt och tänka på vad de befintliga masterna är dimensionerade för att bära för att inte överbelasta masten med risk för utmattningsskador som följd. Scanmast kan givetvis hjälpa till med detta eftersom det finns beräkningsingenjörer på Scanmast.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny