Belysningstorn till Skid-VM i Falun

Under hösten 2012 fick vi i uppdrag att leverera och montera nya belysningstorn till hoppbacken på Lugnet i Falun. Våren 2013 stod de klara; fem nya Alta torn och tre befintliga Alta torn som vi byggt på med en sektion och ny belysningsramp. De flesta som var på plats på skid-VM eller satt bänkade i TV-soffan kan nog hålla med om att de gav en häftig inramning till skidstadion.

Arbetsmiljön i en hoppbacke är minst sagt speciell, med höjd och nivåskillnader, och läktare att ta hänsyn till. De nedre tornen kunde vi montera med mobilkran ståendes på bromsplan, men högre upp i backen fick vi stå uppallade i lutningen med mobilkranen.

Då vi inte hade något berg att jobba med vid fundamenteringen fick vi använda oss av ett friliggande specialfundament. Vanligtvis kan man tillgodoräkna sig den jordmassa som ligger ovanpå fundamentet, men denna gång skulle allt göras i betong. Vid ett av tornen är bottenplattan gjord av 40 kubikmeter betong, vilket betyder att hela fundamentet väger 100 ton för att klara av de belastningar som tornet utsätts för. Denna typ av fundamentslösning har vi senare även kunnat använda på travbanor och andra platser där terrängen är speciell.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny