Så har Scanmast hanterat pandemin

Ladda ner Created with sketchtool.

Året 2020 har varit ett speciellt år för alla. På vårkanten svepte coronan in över världen och Sverige, och det dröjde inte länge förrän alla snabbt behövde anpassa sig till situationen. För Scanmast har verksamheten ändå rullat på i en bra takt.
– Vi har hanterat det ansvarsfullt, säger Nina Sund, HR-chef på Scanmast. 

Tidigt under coronans framfart bildade Scanmast covid-19-gruppen. Där ingår vd, HR-chef, KMA-chef och ekonomichef – som tillsammans fattar de strategiska besluten i företaget när det gäller corona. De har regelbundet träffats och gått igenom de senaste rekommendationerna, från Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna. Det främsta målet har varit att driva verksamheten vidare utan att bidra till smittspridning, något som gynnar både företaget, lokalsamhället och omvärlden i stort.

– Vi ser att våra interna rutiner fungerar och att våra medarbetare är ansvarsfulla och agerar såväl utifrån dem som utifrån myndigheternas riktlinjer – vi begränsar oss och håller socialt avstånd, säger Nina Sund.

Nya rutiner

De åtgärder Scanmast har tagit är framför allt att begränsa kontaktytorna och besöken, både internt och externt. När personalen träffas gör de det i mindre grupper, och när de tar emot externa besök görs det i första hand i en för ändamålet avsedd zon i lokalerna. Systemet har fungerat bra men man behöver påminna varandra för att hålla i det, menar Nina Sund. 

– Vi är ju människor allihopa, och det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Därför har vi haft en stående punkt vid chefsmöten att fräscha upp de interna reglerna för varandra. 

Scanmast har klarat sig bra

De nya rutinerna har självklart påverkat de medarbetare med flest externa kontakter: projektledare, säljare och montörer ute i fält. Men trots de begränsade kontaktytorna, det ovanliga läget och det digitala arbetssättet har verksamheten rullat på bra. 

– Vi kan verkligen klappa våra kollegor på axeln, för de har lyckats dra in affärer och leverera – trots att läget har sett ut som det har gjort. Det blir tydligt vilket otroligt bra jobb alla våra medarbetare gör, menar Nina Sund. 

Framsteg med det digitala

– En annan positiv effekt är att det kommer fram en otrolig kreativitet, där vi hittar nya lösningar på de utmaningar som dyker upp. Och det leder till nya sätt att tänka och jobba. Vårt digitala arbete har gått snabbt framåt, eftersom vi har varit tvungna att sköta mycket via länk. Och parallellt med det jobbar vi aktivt i chefsgruppen för att säkerställa att vi jobbar sunt och säkert, säger Nina Sund.

Framöver kommer Scanmast att fortsätta följa aktuella riktlinjer från myndigheter och regionen. Och Nina Sund hoppas innerligt på att världen snart kommer ur den här situationen. Till dess kommer Scanmast hålla i, hålla ut och hålla avstånd – och fortsätta göra ett bra jobb.

18 mars 2021

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny