Kameramast

För att bevakningskameror ska kunna göra sitt jobb, att fånga tydliga och precisa bilder, krävs stabil och säker kameramast som varken svajar eller vibrerar. Våra kameramaster är mycket vridstyva vilket gör att de klarar de krav som ställs för bevakning. Ofta kompletteras kameran med belysning i samma mast eller torn.

Vi har levererat kameramaster för industrier, hamnar, fångvårdsanstalter, gränspassager, raffinaderier, ställverk och kärnkraftverk. Vi anpassar våra produkter från fall till fall eftersom varje plats och uppdrag ser väldigt olika ut. På så vis kan vi vara helt säkra på att det vi levererar inte bara står stadigt efter montering, utan också håller högsta kvalitet under lång tid framöver.

Vi har lång erfarenhet som leverantör av kameramast.

Med 70 års erfarenhet i branschen och medarbetare med kompetens för alla steg i processen hjälper vi dig från vision till färdigt kameramast. Vi väljer ut byggplatser optimerade för ditt behov, skaffar bygglov, tillstånd och avtal med mark eller fastighetsägare. Sedan bygger, installerar, driftsätter, underhåller, besiktar och dokumenterar vi. Även om det är ny teknik vi arbetar med, så väljer vi beprövade metoder och material som håller över tid.

Vi gör oss allra bäst när vi kommer in tidigt i projektet. Tillsammans tar vi fram en plan som passar just dina behov. Dessutom blir det både kostnadseffektivt och smidigt för dig med en kontakt genom hela projektet.

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny