Masterna glöms ofta bort i hamnar

Ladda ner Created with sketchtool.

För en tid sedan drog en kraftig storm in över Sverige. Den var inte värre än att infrastrukturen som fanns i området, egentligen skulle klara de hårda vindarna.Men denna gång gick det snett. En mast, som fanns vid en hamn där stormen gick fram, föll i backen.
Det gjorde att företaget som äger hamnen kontaktade Scanmast för att se om fler master riskerade att falla för framtida vindar. Scanmast har gjort flera liknande uppdrag och följt upp med förslag på åtgärder.

Först ska det noteras att lyck­ligtvis var ingen utomhus när masten föll. Därför blev det inga personskador. Men detta ska inte behöva ske. Därför fick Scanmast uppdraget att kontrollera skicket på övriga master i den aktuella hamnen.
Magnus Pellas, som är Scanmasts affärs­områdeschef för entreprenad och underhåll, berättar om resultatet av undersökningen.
– Vi upptäckte att det var flera master som behövde åtgärdas. Flera av dem var påkörda eller skadade på annat sätt på grund av tung industri. Vi redovisade situationen och presenterade förslag på åtgärder för ägaren.
Ägaren fick då bekräftat att underhållet var eftersatt. Då möttes Scanmasts representanter av tacksamhet för att de fick ett tydligt besked när det gällde skicket på hamnens master.
– Det kändes bra för dem att få en tydlig bekräftelse på att underhållet var eftersatt, säger Magnus Pellas.

Glömmer masterna
Den här historien är inte unik. Tvärtom!
I Sverige finns ett 50-tal hamnar där det står stora belysningsmaster. Enligt Magnus Pellas finns flera exempel på master som är i stort behov av renovering:
– Många hamnägare bygger master med lampor och ljus. Sedan glöms dessa master bort. Ingen tänker på ifall masterna blivit påkörda eller på annat sätt skadats. Ibland har de råkat ut för slitage på grund av vädret. För många hamnägare är detta ett nedprioriterat underhållsarbete, som många anser bara kostar pengar, säger Magnus Pellas och fortsätter:
– Som anläggningsägare har man ett visst ansvar att kontrollera att masterna är i ett bra skick. Det står i ”Arbetarskydds-styrelsens föreskrifter och allmänna råd om maststolparbete” (AFS 2000:6 § ). Detta är viktigt.

Erbjuder entreprenader
Här kan Scanmast vara till stor hjälp. Förutom besiktningar kan Scanmast erbjuda en hel entreprenad med projektering, utförande och material.
– Vi har ett stort kunnande inom det här området som växer. Det märks att det finns ett stort behov av att se över hamnarna i Sverige. Han berättar att en god planering är basen för ett lyckat renoveringsarbete. Att tidigt bestämma vad som ska göras och när. Behöver exempelvis ett fundament bytas ut eller räcker det med en reparation? Hur genomförs arbetet utan att störa den ordinarie verksamheten i hamnen?
– Här är det upp till oss att skapa en logistik i arbetet som fungerar för alla parter, menar Magnus Pellas.
En annan intressant utveckling är att det nu sker ett generationsskifte när det gäller själva belysningen. Metallhalogenlamporna är på väg att försvinna för att ersättas av ledbelysningen.
– När de äldre lamporna går sönder är det många som passar på att byta till led­belysning. Visst är det ett högre inköpspris, men det är en god investering på sikt efter­som detta ger en lägre effektförbrukning och innebär en längre livstid för lamporna, säger Magnus Pellas. I samband med lampbytet är det viktigt att tänka på vad de befintliga masterna är dimensionerade för att bära för att inte över­belasta masten med risk för utmattningsska­dor som följd. Scanmast kan givetvis hjälpa till med detta eftersom det finns beräk­ningsingenjörer på Scanmast.

4 juli 2019

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny