Häng med oss på resan mot 100 år!

Vi har firat 90 års historia av kunskap och tio år som Scanmast. Många inom Scanmast har visat en härlig glädje och stolthet. Men nu är det dags att ta nästa steg på vår utvecklingsresa och bli ännu bättre på att möta framtidens utmaningar. Vårt mål är att vara en helhetsleverantör till våra kunder kombinerat med en verksamhet som starkt signalerar hållbarhet.

När detta skrivs är det mycket som ser bra ut för Scanmast:
• Vi ser ut att gå mot ett bättre ekonomiskt resultat än väntat.
• Vi har vunnit flera upphandlingar inför den kommande 5G-utbyggnaden och har en bra position inför kommande infrastruktursatsningar inom telekom.
• Vi deltar i projekt som bidrar till en hållbar infrastruktur och en bättre miljö.
• Vi fortsätter utveckla vår affärsmässighet och investerar i den kompetens som marknaden efterfrågar.
• Vi har förbättrat vårt arbetsgivarvarumärke.
• Vi har fått en kraftig ökning av medarbetarnöjdheten i Norge.

Dessutom vill jag lyfta den viktigaste framgångsfaktorn: Scanmasts duktiga och engagerade medarbetare som drivit fram denna utveckling.

Samtidigt finns det framtida utmaningar som Scanmast måste klara av. I närtid konstaterar vi exempelvis en avmattning inom industrin. Där är det nu lite skakigt. Konkurrensen hårdnar, vilket innebär att vi måste rusta oss för framtiden genom att bestämma vilken roll som Scanmast ska ha på marknaden. Redan idag har vi en stark position med våra produkter inom master och torn. Nu behöver vi stärka positionen som helhetsleverantör, i Sverige, Norge och Finland, inom fler av våra segment. Därför har ledningsgruppen inom Scanmast haft flera strategiska samtal och kommit fram till vikten av att Scanmast fokusera på rollen närmast kund.

Det innebär, sammanfattningsvis, att vi kommer att erbjuda hela koncept. Vi ska erbjuda vår kunskap från planering, genomförande, byggnation, drift och dokumentation till underhåll och uppföljning. Därför kommer den svenska verksamheten inom Scanmast att genomgå en omorganisation så att det blir en mix av projektledare, arbetsledande fälttekniker, konstruktörer och underleverantörer. Ambitionen är att skapa en effektiv organisation, som levererar hållbar infrastruktur med marknadens nöjdaste medarbetare. Den största vinsten med den nya organisationen är ”ägandeskapet” i respektive affärsområden och grupper. Det skapar ökad känsla av grupptillhörighet och med nöjda medarbetare så kvalitetssäkrar vi även nöjda kunder.

I dag är vi redan bra på att verka för en hållbar infrastruktur. I framtiden ska vi bli ännu bättre på detta, vilket vi också ska kommunicera till marknaden och allmänheten. Ingen ska tveka om att Scanmast aktivt arbetar för de globala klimatmålen. Genom dessa satsningar gör Scanmast nu en spännande resa mot de kommande tio åren.

90 YEARS OF EXPERIENCE
#10YEARCHALLENGE

Ann-Charlotte, VD
ann-charlotte.andersson@scanmast.com


30 mars 2020

Scanmast jobbar på med mobilnätet

nyhet I hela samhället så arbetas det med att hantera den kris som råder och samtidigt är vissa delar pausade. Många arbetar hemifrån både  i Finland,  Norge och Sverige håller, till stora delar, fortsatt öppet. Scanmast […]


16 mars 2020

Finsk efterfrågan på belysning till lastplatser

nyhet Scanmast växer starkt i Finland. Förutom leveranser till hamnar är det nu stor efterfrågan på belysningsmaster till lastplatser, runt om i landet, där timmer lastas från lastbilar till tåg. Det är Väyla, Finlands motsvarighet till […]


27 februari 2020

Glatt i Västerås efter Scanmasts insats

OKATEGORISERAD Snart är Scanmast klar med arbetet att uppgradera belysningen på Solid Park Arena i Västerås.  Ett arbete som verkligen uppskattats av fotbollslaget Västerås SK: – Det arbetet betyder att vi kan ge publiken en bättre […]


10 februari 2020

Positiva effekter i Ystad hamn

nyhet Det omorganisation, som nyligen skett inom Scanmast börjar redan ge resultat. Ett exempel är Ystads hamn. Där ska Scanmast bygga 37 stycken Delta belysningsmaster med mobila fundament. Masterna är 18 meter höga. Scanmast sköter hela […]


KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny