För en mer jämställd bransch

Ladda ner Created with sketchtool.

Jämställdhet är FN:s femte globala mål. Som aktör i en övervägande manlig bransch har Scanmast valt att fokusera på rekrytering och kommunikation, för att på sitt sätt kunna bidra till en mer jämställd bransch.

– Framför allt vill vi utveckla våra ansökningar så att de uppmuntrar fler kvinnliga sökanden till oss. Vi vet att det på högskolan finns en stor andel kvinnor, som mycket väl skulle kunna komma till oss på Scanmast. Och det handlar mycket om hur vi utformar våra ansökningar och hur vi betraktas i andras ögon, säger Ann-Charlotte Andersson på Scanmast.

– Framöver kommer vi att ha en dialog med chefer som söker personal, där HR och kommunikation kan ge stöd och inspel, för att medvetandegöra den här frågan och få in fler perspektiv. 

9 februari 2021

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny