En hållbar infrastruktur för framtiden – globalt mål 9

Ladda ner Created with sketchtool.

Världens viktigaste att göra-lista. Det kallas FN:s globala mål i Agenda 2030.

Scanmast strävar efter att vara förstahandsvalet när det gäller kvalitet och hållbar utveckling och därför har valt att fokusera särskilt på tre av de globala målen. Det första, och kanske största, är mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Scanmast arbetar framför allt med stål, vilket är ett hållbart material. Produkterna beräknas och designas för att hålla i minst 50 år. När väl master och torn behöver plockas ner är stålet fullt återvinningsbart.
På underhållssidan arbetar Scanmast framför allt med att förlänga livslängden på befintliga master och torn, genom att kontrollera, förstärka och reparera. 

– Vi hjälper operatörerna att skapa en hållbar infrastruktur och försöker hela tiden hitta lösningar som gör att masterna och tornen kan stå kvar längre. Det kan handla om att anpassa masterna för nya operatörer och renovera fundament, och på så sätt förlänga livstiden. Det är alltid bäst att ha kvar det befintliga så länge det går, säger Magnus Pellas, affärsområdeschef inom underhåll och telekom.

Ekonomiskt

Annat som går att förlänga livslängden på är de teknikbodar som brukar stå intill masterna. Här har Scanmast uppdrag att hämta hem och renovera upp gamla teknikbodar, som sedan kan användas på en ny plats. Förutom att det blir en insats för miljön, sparar det en hel del pengar åt kunden. 

– Det är oftast ekonomin som styr hårdast i våra projekt. Men tar man hand om det man redan äger – och reparerar och underhåller det så det håller så länge som möjligt – då är man både ekonomisk och hållbar, säger Marie Jönson som är teamledare inom drift och underhåll, och fortsätter:

– Just nu tittar vi på hur vi kan hjälpa till att förlänga livslängden på betongfundament. När det gäller master och torn kan vi göra allt själva, men nu har vi tagit in extern expertis som kan betong. Troligtvis kommer vi framöver att kunna göra enklare åtgärder som gör att de kanske kan hålla i ytterligare tio år. 

Men till sist tar produkternas livslängd ändå slut. Flera långtgående projekt handlar därför om att riva teknik och återvinna stålet, betongen och övrig utrustning på rätt sätt och se till att marken återställs. 

Elektrifierade truckar 

Öster om Gällivare ligger Aitikgruvan, Sveriges största koppardagbrott. Här transporterar trettio gruvtruckar malm, dygnet runt, som var och en förbrukar trettio tusen liter diesel per år. För att minska utsläppen har Scanmast anlitats för att ta fram en lösning för kontaktledningar till elväg, en kilometer lång. 

I ett första test har fyra truckar konverterats, och försetts med elmotorer och pantograf som sitter i fronten. Via en strömavtagare kan truckarna få ström direkt till elmotorerna när de åker uppför banan, precis som på järnväg. Hastigheten ökar med det dubbla på banan, från tio till tjugo kilometer i timmen. Och man sparar otroligt mycket diesel, upp till åttahundra tusen liter på ett år – bara på en kilometer lång sträcka.

– Det här är en helt ny produkt som verkligen är hållbar. Det första projektet föll så väl ut att man nu har beslutat att konvertera tio truckar till, och bygga ut banan till tre kilometer, Jag tror det här är något växande, och gruvor över hela världen visar ett stort intresse, säger Stefan Ross som är konstruktionschef på Scanmast. 

20 januari 2021

KUNDSERVICE

Ring så hjälper vi dig: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny