Sverige står inför en utbyggnad av 5G

Ladda ner Created with sketchtool.

Sverige och Norge står inför en utbyggnad av 5G-nätet, vilket är en förutsättning för att de globala målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås 2030. 

Här är Scanmast redo att vara en aktiv part i det arbetet.

– Vi har kommit långt i förberedelserna, säger Ann-Charlotte Andersson, Scanmast VD.

Utbyggnaden av 5G-nätet är en av de största infrastruktursatsningarna som både Sverige och Norge står inför. Hösten 2019 präglades av flera upphandlingar och operatörer som ska välja systemleverantörer till sina 5G-nät.

– Nästa generations mobilnät är en viktig konkurrensfördel för både Sverige och Norge. I förlängningen leder en ökad digitalisering till fler smarta och hållbara lösningar. 5G nätet kommer att vara grunden till många av framtidens innovationer och det känns spännande att vi på Scanmast är med och bygger framtidens nät i både Sverige och Norge, säger Ann-Charlotte.

Trygg aktör
När själva arbetet kommer i gång bidrar Scanmast med kunskap, byggnation av mobila basstationer och byte av utrustning i redan befintliga nät.

Det är ett arbete som man räknar med kommer att pågå i minst tre år.

Scanmast har under en längre tid rustat organisationen för detta arbete och har erfarenhet från byggnation av både 3G och 4G. Genom avtalen med ett flertal operatörer och systemleverantörer visar Scanmast att företaget är en aktör att räkna med inom det här området.

Driven organisation
Espen Winther, som är Scanmasts affärsområdeschef i Norge, berättar att en projektorganisation för den norska marknaden är klar.

– Vi är optimistiska och redo att sätta igång arbetet. Då blir det viktigt att logistiken fungerar och vi klarar att hålla ett högt tempo ute på fältet, menar Espen Winther.

– Vi kommer att syssla mycket med arbetsledning och projektledning. Därför har vi den senaste tiden fokuserat mycket på att hitta bra samarbetspartners. De ska göra arbetet på fältet tillsammans med våra arbetsledande fälttekniker, säger Ann-Charlotte Andersson och betonar:

– Vi har kommit långt i det arbetet.

Hållbar utveckling
Satsningen på 5G stämmer också bra överens med Scanmasts ambition att bidra till en hållbar utveckling inom samhället. Scanmast vill bidra till att bygga en motståndskraftig infrastruktur och hållbar industrialisering och främja innovation. Allt enligt #9 i globala målen.

Fakta om 5G
Inom industri, sjukhus och näringsliv finns en stor förväntan på 5G som i hastighet kommer att bli upp mot tio gånger snabbare än 4G.

Detta är ett system som gör det möjligt för den teknologiska samhällsutvecklingen att ta flera steg framåt.

Exempel på användningsområden är förarlösa fordon. I gruvor kommer exempelvis fordon att kunna manövreras av personal ovan jord.

Inom sjukvården gör 5G det möjligt att använda robotar.

Andra användningsområden finns inom Artficiell Intelligens (AI), Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR)

I framtiden kan flera hushållsmaskiner privat elektronik samt mobiltelefoner, som i dag har 5G, få användning av 5G.

29 januar 2020

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny