Telekom

Vår arv og historie stammer fra da starten av tilkoblingen av Sverige begynte. Vi var med på å bygge radio- og TV-mastene på begynnelsen av 60-tallet. Mastene og tårnene våre er trolig blant Skandinavias mest brukte. I dag bygger vi alle typer mobilstasjoner som en operatør kan ha behov for i nettverket sitt, fra mobilstasjoner i bykjernen og ut til anlegg i skog og mark. Når det skal bygges en tung mastekonstruksjon eller teknologien bør byttes ut på anlegget, streber vi alltid etter å være kundens førstevalg. Bare de siste årene har vi produsert, levert og reiste tusenvis av master og tårn for de svenske og norske GSM-, 3- og 4G-operatørene.

Kundene våre finnes i alle områder der det er behov for en antennebærer for effektiv kommunikasjon. I tillegg til mobiloperatørene jobber vi for eksempel med svenske Trafikverket, kommuner, kraftselskaper og redningstjenesten.

Vi kan hjelpe deg med alt fra visjon til ferdige prosjekt. Vi velger byggeplasser som er optimalisert for anlegget ditt, skaffer tillatelser og inngår avtaler med grunn- eller huseiere. Deretter bygger, installerer, drifts setter, vedlikeholder, befarer og dokumenterer vi. Prosjektet går raskt og problemfritt med én kontakt, og du sparer både tid og penger.

Scanmast tar hele ansvaret og hjelper deg med alt fra prosjektering til idriftsetting.


Scanmast har bygd fremtidens flygeledertårn

Telekom: Scanmast har bygd fremtidens flygeledertårn flere steder i landet. Det tidligere systemet med flygeledere øverst i tårnet er erstattet av Alta-tårn fra Scanmast utstyrt med kamera og annet telekomutstyr


KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny