Sikkerhet

For at overvåkningskameraer skal kunne ta tydelige og gode bilder, kreves det stabile og sikre master som verken svaier eller vibrerer. Kameramastene våre er veldig vridningsstive, og oppfyller derfor kravene til overvåkningsanlegg. Scanmast har lenge […]

For at overvåkningskameraer skal kunne ta tydelige og gode bilder, kreves det stabile og sikre master som verken svaier eller vibrerer. Kameramastene våre er veldig vridningsstive, og oppfyller derfor kravene til overvåkningsanlegg.

Scanmast har lenge levert master for sikkerhetsløsninger for industrien, havner, fengsler, grenseoverganger, raffinerier, stillverk, trafikkovervåking og kraftverk. Vi inspiserer også eksisterende fagverk, og vi har til og med utviklet en spesialløsning for golfbransjen med master som holder nettene ved drivingrangen.

Stabile master for kameraovervåkning

Når det gjelder kameramaster er det helt avgjørende at de er vridningsstive og stabile, for at kameraene skal kunne gjøre jobben sin. I tillegg til at selve overvåkningen kan fungere dårlig, kan svaiende master utløse kostbare falske alarmer for eieren. Scanmasts kameramaster er stabile og minimerer risikoen for dette.

Komplettering av kameraene med belysning

Ofte kompletteres kameraet med belysning i samme mast eller tårn. Det er stigende etterspørsel etter løsninger med LED-armaturer i dagens samfunn. Med LED-armaturer øker både lasten og i noen tilfeller også vindbelastningen på tårnet, og dette er noe vi tar høyde for i beregningene våre.

Vi tilpasser produktene våre i hvert enkelt tilfelle ettersom hvert sted og oppdrag er svært forskjellige. Dermed kan vi være helt sikre på at det vi leverer ikke bare står stødig etter montering, men også holder høyeste kvalitet i lang tid fremover.

Lang erfaring i sikkerhetsbransjen

Med 70 års erfaring i bransjen og medarbeidere med kompetanse på alle trinn i prosessen hjelper vi deg fra visjon til ferdig mast eller tårn.

Vi velger byggeplasser som er optimalisert for dine behov, ordner byggetillatelse og andre tillatelser, samt avtaler med grunn- eller gårdeiere. Deretter bygger, installerer, idriftsetter, vedlikeholder, inspiserer og dokumenterer vi. Selv om vi arbeider med ny teknologi, velger vi velprøvde metoder og materialer som holder over tid.

Vi gjør oss aller best når vi kommer tidlig inn i prosjektet. Sammen utvikler vi en plan som passer til nettopp dine behov. I tillegg blir det både kostnadseffektivt og smidig for deg med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Nedenfor kan du lese om noen av sikkerhetsprosjektene vi er stolte over.


Fäll ihop ⌃

TRYGGHET HELE VEIEN - Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Patrik Blomqvist

Salg – Sikkerhet

+46 73-032 63 29

Anders Karlsson

Salg – Belysning

+46 250-292 04
Andreas Gidlund

Andreas Gidlund

Salg – Industri

+4673-803 65 06

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny