Industri

Når store skilt, trafikklys eller kameraer skal settes opp på steder og veier der folk og kjøretøy skal kunne passere trygt, kreves det sterke konstruksjoner som er nøyaktig dimensjonert for lasten som skal holdes.

Det samme gjelder når strøm, væske, gass, olje eller noe annet skal transporteres fra én bygning til en annen.

Standardmastene våre passer like gode som rørbaner, portaler og skiltbærere, men da i en horisontal stilling.

Fagverkskonstruksjonene våre er nemlig svært sterke i forhold til vekten sin, og kan bygges i lange spenn. De støttes av vertikale seksjoner og utstyres med komponentene som er nødvendige for ditt prosjekt.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med alt fra prosjektering og planlegging til konstruksjon, montering og installasjon.

Vi leverer også andre produkter som er egnet for industribruk, blant annet overvåkings- og lysmaster.KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny