Vedlikehold og befaringer

Vedlikehold av fagverkskonstruksjoner forlenger levetiden og øker driftssikkerheten. Scanmast tar seg av hele kjeden fra befaring, inventering og beregning til vedlikehold, reparasjon og tilpasning – for å skape et sikkert anlegg som holder hva det lover.

 Vedlikehold er viktig for å sikre trygge anlegg og for å unngå kostbare driftsavbrudd, men også for å spare ressurser. Når vi reparerer og vedlikeholder forlenger vi også levetiden til produktene, og det er alltid det mest bærekraftige alternativet.

Som eier av master, tårn eller stolper er det du som har ansvaret for regelmessige kontroller og vedlikehold på disse for å forebygge ulykker. Les mer om kravene hos det svenske arbeidstilsynet (Arbetsmiljöverket).

Befaringer og tilstandskontroll av anlegg

Scanmast utfører befaringer og tilstandskontroller av alle typer fagverkskonstruksjoner (f.eks. antenne- eller mediebærere) uavhengig av produsent. Etter en grundig inspeksjon av hele anlegget får eieren en befaringsrapport om hva slags arbeid som må utføres samt nødvendige prioriteringer. Vi kan ta oss av de fleste typer tiltak, og mindre anmerkninger kan vi som regel utbedre under kontrollen.

Inventeringer

Vi utfører også inventeringer av anlegg. Det innebærer at vi ser over anlegget og utstyret, oppdaterer tegninger og foretar beregninger for å sikre det aktuelle lasttilfellet. Hvis det viser seg at konstruksjonen for eksempel er overbelastet, kan vi utvikle forslag til og utføre tilpasninger eller forsterkninger. Du som eier får et oppdatert situasjonsbilde, og vi bidrar til å opprettholde et trygt anlegg.

Tilpasninger og ombygginger

Scanmast reparerer, tilpasser og bygger om de fleste typer fagverk. Vi kan også installere stag og justere høyden på master og tårn. Bytte av diagonaler, stag og seksjoner er også oppgaver som vi utfører. Det finnes en rekke ulike typer forsterkninger som kan foretas når behovet oppdages.

Skadede mediebærere kan også utbedres på plass hvis det er behov for bytte av diagonaler, rammebein eller andre montasjedeler.

Betongfundamenter

Selv om selve fagverkskonstruksjonen er det vi er aller best på, kan vi også være behjelpelige med å utbedre betongfundamenter. Etter en analyse avgjør vi om fundamentet må byttes ut eller om det er tilstrekkelig å renovere tetningslaget. I forbindelse med dette prøver vi alltid å la fagverket bli stående for å unngå kostbare driftsavbrudd.

Styrkeberegninger

Sammen med avdelingen for beregning og konstruksjon utvikler vi spesialløsninger for å bygge om i stedet for å bytte ut. De kommer frem til løsninger på hvordan vi kan forsterke eller reparere slik at anlegget leverer det kundene våre ønsker. Vi hjelper deg fra beregning til ferdig dokumentasjon, og resultatet er et anlegg som dekker dine behov.

Riving og gjenvinning

Hvis det blir nødvendig å demontere og avvikle et anlegg, har vi lang erfaring med slike oppdrag og omfattende kompetanse innen logistikk, dokumentasjon, miljøstyring og gjenvinning av materialer.

 


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny