Styrkeberegninger

Scanmast har utviklet et eget mastberegningsprogram som er laget spesielt for å kunne regne på nettopp master og tårn. Beregningsgruppen hos Scanmast utfører imidlertid også andre typer beregninger som danner grunnlaget for de nye konstruksjonene, tilpasningene eller vedlikeholdet du trenger.

Vårt eget mastberegningsprogram tar hensyn til de nyeste kravene i Eurokodene og andre standarder som finnes, basert på hvor mastene og tårnene står, når de ble bygget og i hvilket land. Programmet gir oss presise beregninger som danner grunnlaget for konstruksjonstegningene våre.

Styrkeberegninger for konstruksjon

Basert på underliggende dimensjonering, praksis og gjeldende standarder produserer vi sammenstillings- og produksjonstegninger. Medarbeiderne innenfor beregning og konstruksjon samarbeider deretter nært i en interaktiv prosess, basert på 3D-modeller, for å utvikle nye konstruksjoner som holder det de skal.

I tillegg til konstruksjonen og utstyret tar vi den geografiske beliggenheten, sikkerhetsklassen, terrengtypen og mulige islaster med i beregningen.
Alle konstruksjonene våre dimensjoneres i henhold til Eurokodene med eventuelle nasjonale tillegg. Vi kan også utføre beregninger på produkter som ikke er våre egne.

Detaljdimensjonering

Vi utfører også FEM-beregninger (Finite Element Method) for å dimensjonere andre typer produkter enn master og tårn. Ved hjelp av FEM kan vi detaljdimensjonere ulike konstruksjonsløsninger som for eksempel inngår i mediebroer eller andre spesialløsninger.

Vedlikeholdsberegninger

Selv eksisterende teknologibærere trenger å regnes på, spesielt for å se hvor stor kapasitet som benyttes. Da finner du ut om teknologibæreren har kapasitet til nye laster, eller om makslasten allerede er nådd. Vi gjør også beregninger på deler som må repareres eller byttes ut, eller på hvor mye f.eks. et rustangrep kan påvirke masten eller tårnet.

Ofte bærekraftig

Ved hjelp av utførte styrkeberegninger får du alltid dokumentasjon på hvilken kapasitet masten eller tårnet har. Når du har fasiten i hånden viser det seg kanskje at du ikke trenger å bytte ut en hel mast, slik du først trodde, men kanskje slipper unna med å bytte eller forsterke en del av masten. Det betyr ofte at produktene brukes lenger, noe som er positivt både med tanke på økonomi og miljø.

Prosjektering

Vi tar utgangspukt i dine ønsker og behov og leverer en kostnadseffektiv helhetsløsning. Vi kan hjelpe deg hele veien og har stor erfaring med å velge ut optimale byggeplasser og skape akkurat de løsningene du er ute etter.  Takket være beregningsgruppen vår kan du alltid stole på at løsningene er optimalisert for formålet og at de holder hva de skal.


Vill du veta mer?

Skicka en förfrågan eller kontakta oss!

Telefonlur Created with Sketch. +46 250-29 200
FÖRFRÅGAN

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny