Drift og vedlikehold

Masten er reist, utstyret er på plass, og den endelige befaringen er utført. En skulle tro at oppdraget vårt slutter der, men det gjør det sjelden. Vedlikehold av teknologisk utstyr forlenger levetiden og øker driftssikkerheten betydelig. Vi er sertifisert for å befare anlegget ditt, og er alltid på tå hev for å holde oss oppdatert innen den nyeste teknologien.

Gamle, utrangerte mobile nettverk må demonteres og avhendes. Vi har lang erfaring innen demontering, og legger mye stolthet i vår disiplinerte logistikk, dokumentasjon og miljøforvaltning. Alt materiale går til kontrollert avhending og resirkulering.

Noe annet vi har spesialisert oss på, er å renovere fundamenter som har sett sine beste dager. Vi analyserer fundamentet, og avgjør om det må skiftes ut eller om det holder å renovere tetningssjiktet. Når vi renoverer et fundament, prøver vi alltid å gjøre det uten å ta ned masten for å unngå kostbar nedetid.

Befaringer og tilstandskontroll av anlegg

Vi er sertifisert for befaringer, og utføre tilstandskontroller av master, tårn og antennebærere uavhengig av produsent. Vi utfører tusenvis av kontroller og varetellinger i året. Gjennom en betydelig overhaling av hele anlegget får operatører og masteiere en befaringsrapport om hva slags arbeid som må utføres samt nødvendige prioriteringer. Mange anmerkninger kan vi utbedre under befaringen for å spare tid og unngå nye kostbare avtaler. Hvis det er behov for større tiltak, kommer vi gjerne med forslag til slike tiltak.

Konstruktørene våre kan raskt utvikle godt gjennomtenkte løsninger for både små og store endringer.

Utskifting av diagonaler og avstivere

Vi har lang erfaring i å renovere de 320 meter høye radio- og TV-mastene. Vi fremstiller og skifter ut alle diagonaler, stiger og annet utstyr. I tillegg skifter vi ut barduner og fremstiller alle nye avstiver detaljer. Det unike utstyret som kreves for disse jobbene, har vi prøvd ut og utviklet gjennom 70 år.

Utskifting av utstyr (equipment swap)

Vi er vant til å håndtere store prosjekter der utstyr skal skiftes ut under stort tidspress på tider som ikke forstyrrer kundens virksomhet. Det kan for eksempel være utskifting av radio, utskifting av frikjøling og ekspansjon av reservebatteriet.


KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny