Portaler og skiltmaster

Skilt, trafikklys og kameraer må tåle både regn og sterk vind. I tillegg skal mennesker og kjøretøy trygt kunne passere under dem. Da kreves det solide konstruksjoner som er riktig dimensjonert for den lasten som portalen eller skiltmasten skal bære.

Skilt, trafikklys og kameraer må tåle både regn og sterk vind. I tillegg skal mennesker og kjøretøy trygt kunne passere under dem. Da kreves det solide konstruksjoner som er riktig dimensjonert for den lasten som portalen eller skiltmasten skal bære.

Scanmasts fagverkskonstruksjoner fungerer svært godt til portaler og skiltmaster. Den fleksible konstruksjonen er svært sterk i forholdt til vekten, og den kan bygges i lange spenn. Den støttes av vertikale seksjoner og utstyres med de komponentene du trenger til prosjektet.

Portal DELTA for industrielle løsninger

Vår portal DELTA brukes hovedsakelig innenfor industrien og på havner, men også på bussterminaler, veiportaler og kabeloverføringer. Det er en tresidig fagverkskonstruksjon og beregnet for transport i kortere strekk mellom søyler.

DELTA fungerer spesielt bra i forbindelse med transport av elektrisitet, gass og væske fra én bygning til en annen og har en makslengde på 25 meter. Den er lett å montere og konstruksjonene kan forberedes på bakken før den løftes på plass.

Skiltmast ALTA for store skilt

Vårt skiltmast ALTA brukes utenfor butikker, bedrifter, i kjøpesentre, langs veier og andre steder hvor det er behov for å informere folk – spesielt på langt hold. Den består av sveisede og skrudde seksjoner på seks meter, og har en makshøyde på 84 meter. Et fleksibelt modulsystem gjør tårnet enkelt å tilpasse etter ulike behov.

Produktark


Treffer produkter - Portaler og skiltmaster:


TRYGGHET HELE VEIEN - Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Patrik Blomqvist

Salg – Sikkerhet

+46 73-032 63 29

Anders Karlsson

Salg – Belysning

+46 250-292 04
Andreas Gidlund

Andreas Gidlund

Salg – Industri

+4673-803 65 06

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny