Holdbarhet

Vi ønsker å være førstevalget for deg som verdsetter høy kvalitet og bærekraftig utvikling for både miljø og mennesker. Også i fremtiden. Vi har tro på et langsiktig forbedringsarbeid sammen med våre kunder, ansatte og leverandører for å gjøre det mulig.

Handlingene våre styres i hovedsak av dokumentene Bedriftspolicy og CSR-policyDe er en del av virksomhetssystemet vårt, der vi har samlet rutiner og instruksjoner som hjelper oss å sikre leveransene og tjenestene våre med hensyn til kvalitet, miljø og sikkerhet. Virksomhetssystemet omfatter hele Scanmast sin virksomhet. Ingen unntak er gjort fra standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller OHSAS18001.

Teknologibærerne og fundamentløsningene våre er dimensjonert og fremstilt i henhold til Eurokodene samt nasjonale endringer for det aktuelle landet.

CE-merking/ytelseserklæring

Fra 1. juli 2014 skal alle bærende deler av stål og andre bygge produkter som omfattes av en harmonisert standard, være utstyrt med CE-merking og deklarering av ytelsen for å kunne selges innenfor EUs indre marked. Du finner mer informasjon på Boverkets hjemmeside.

I september 2012 mottok Scanmast AB et sertifikat (inkludert dimensjonering, konstruksjon og produksjon av bærende deler og byggesett) for produksjonskontroll (FPC) i henhold til NS-EN 1090-1. Vi kan med støtte av sertifikatet CE-merke leveransene våre og sertifisere våre bærende produkters egenskaper. Se Sertifikat 1090-1 og Ytelseserklæring / Declaration of performance

En forutsetning for produktenes ytelse skal oppnås er at byggingen foregår i henhold til våre tegninger og andre instruksjoner.


CERTIFIERINGAR

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny
image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny