Bærekraft

Policyer og sertifikater

Scanmast skal være førstevalget når det gjelder kvalitet og en bærekraftig utvikling. De styrende dokumentene er våre etiske retningslinjer og våre retningslinjer for ting som kvalitetmiljø og arbeidsmiljø. I tillegg til de styrende dokumentene, har vi mer detaljerte rutiner og instruksjoner for flere områder. Disse er samlet i virksomhetssystemet vårt for å sikre leveranser og tjenester når det gjelder kvalitet, miljø og sikkerhet.

Virksomhetssystemet omfatter hele Scanmast. Dette gjelder også standardene ISO 9001:2023, ISO 14001:2023 eller ISO 45001:2023 .
Scanmasts teknologibærere og fundamentløsninger er dimensjonert og produsert i henhold til Eurokodene med nasjonale tillegg for det aktuelle landet.

CE-merking/Ytelsesdeklarasjon

Fra 1. juli 2014 skal alle bærende deler av stål og øvrige byggprodukter som omfattes av en harmonisert standard, ha en CE-merking og ytelsesdeklarasjon for å kunne selges i EUs indre marked. Du finner mer informasjon på det svenske Boverkets hjemmeside.

I september 2012 ble Scanmast AB sertifisert (inkludert dimensjonering, konstruksjon og produksjon av bærende deler og byggesett) for produksjonskontroll (FPC) i henhold til EN 1090-1. Denne sertifiseringen gjør at vi kan CE-merke leveransene våre og bekrefte egenskapene til våre bærende produkter. Se sertifikat 1090-1 og Ytelsesdeklarasjon/Declaration of Performance.

En forutsetning for at produktene skal oppfylle ytelseskravene er at byggingen skjer i henhold til våre tegninger og øvrige instruksjoner.

Personvernpolicy

Når du er i kontakt med Scanmast (hhv. Scanmast AB og Scanmast AS) vedrørende våre tjenester og produkter, oppgir du visse personopplysninger. Under lenken nedenfor kan du lese om hvordan vi bruker, lagrer og på annen måte behandler opplysningene dine og hvilke rettigheter du har.
Scanmasts personvernpolicy

Hållbarhetsrapport 2019-2020 (svenska)


SERTIFIKATER

KUNDSERVICE

Ring oss så hjelper vi deg: +46 250-29 200

image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny

    image/svg+xml pratbubbla_ny pratbubbla_ny